MARATON - 7. XIII. komnata

hudba - KOZELEK Tomáš
text - Miroslav Továrek

Jsem plná hříchů – a tajemství tvé znám.
Jsem bouři v tichu – to o mně se ti zdá
Zvědavě kroužím – zvu tě k sobě dál.
To po mě toužíš – tak čeho by ses bál.

…jsem v tobě zrozená…

Jsem slovem vyřčená – jen dámou bez jména,
když chceš do mě vstoupit sám.
Jen dobrý pozor dej – a o mně vyprávěj,
tomu, kdo v srdci svém tě má – tě má.

Odhoď svou pýchu – vždyť tajemství mé znáš,
jsem plná hříchů – tak klíč svůj do mě vraž.

…jsem v tobě zamčená…